ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė

ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. atitikmenys: angl. the residual value of non-current tangible assets of a public sector entity; the residual value of tangible fixed assets of a public sector entity šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-44); viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VAS-29 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 144-7397)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • the residual value of non-current tangible assets of a public sector entity — ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • the residual value of tangible fixed assets of a public sector entity — ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”